Vantilatörümü halka arz ediyorum :)

Last updated on 16 Ocak 2022

Wi-Fi Üzerinden Kontrol Edilebilen

Röle / Fan / AC-DC Motor Örnek Kod Çalışması

aşağıdaki gibidir:

/*

Wi-Fi CONTROLLED RELAY / FAN / AC-DC MOTOR 

|| 

Wİ-Fİ ÜZERİNDEN KONTROL EDİLEBİLEN RÖLE / FAN / AC-DC MOTOR ÖRNEK KOD ÇALIŞMASI

*/#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>

const char* ssid = "FiberHGW_ZTHE6E_2.4GHz";
const char* password = "9sufxuJKgf";

int relay_pin = 15;
int blue_led = 2;

void setup() {

 Serial.begin(115200);
 pinMode (relay_pin, OUTPUT);
 pinMode (blue_led, OUTPUT);
 delay(2000);
 WiFi.begin(ssid, password);

 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(1000);
  Serial.println("Connecting to WiFi..");
 }

 Serial.println("Connected to the WiFi network");

}

void loop() {

 if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED)) { //Check the current connection status

  HTTPClient http;

  http.begin("https://yasarseher.com/f4n/f4n.txt"); //Specify the URL
  int httpCode = http.GET();                    //Make the request

  if (httpCode > 0) { //Check for the returning code

   String payload = http.getString();
   Serial.println(httpCode);
   Serial.println(payload);

   if (payload == "ON") {

   digitalWrite(relay_pin, LOW);
   digitalWrite(blue_led, HIGH);

  }
  else
  {
   digitalWrite(relay_pin, HIGH);
   digitalWrite(blue_led, LOW);
  }
   
  }

  else {
   Serial.println("Error on HTTP request");
  }

  

  http.end(); //Free the resources
 }

 delay(1000);

}

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir